COV Hilversum

Vrienden van COV Hilversum

Het organiseren van concerten kost veel geld. Meer dan onze leden kunnen financieren.

Wij werken voor onze concerten samen met professionele vocale solisten en trekken voor de begeleiding als regel beroepsorkesten aan. Hierdoor kunnen wij onze bezoekers uitvoeringen bieden die op een kwalitatief goed niveau staan.

Om dit te bekostigen hebben wij financiële steun nodig. Word daarom VRIEND van COV Hilversum!

Onze vrienden doneren jaarlijks een bedrag van € 25,00 of meer. Bij een donatie van € 50,00 of meer ontvangen zij als tegenprestatie elk jaar een gratis toegangskaart voor één van onze concerten.

Schenkingen en legaten zijn bijzonder welkom.
COV Hilversum is voor de belastingen een SBBI-instelling.  

Een periodieke schenking  aan een SBBI is aftrekbaar van de belasting en er geldt geen drempel of maximaal aftrekbaar bedrag.
Het is niet meer noodzakelijk om deze periodieke giften vast te leggen in een notariële akte. De periodieke schenking kunt u zowel via de notaris als via een schriftelijke overeenkomst met COV Hilversum vastleggen.

Eénmalige donaties aan een SBBI kunt u niet als gift aftrekken.

COV Hilversum is een Vereniging en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40516172. De Vereniging is lid van de landelijke organisatie KCZB te Voorschoten.

Als u ons koor financieel wilt steunen neem dan contact op met onze penningmeester

Onze bankrekening is: NL52 INGB 0000 5148 33 op naam van Christelijke Oratorium Vereniging Hilversum.